Pascal Haefeli

PH012936

The Millennium Series, Mediterranean Cup
Consilium Dei Zurich (DIV 1)

24 March - 26 March

Brussels Heat 5 - 1 Consilium Dei Zurich E Prelim
Consilium Dei Zurich 0 - 4 Hellys Montpellier E Prelim
Consilium Dei Zurich 4 - 3 Berlin Damage E Prelim