Zane Peter Yachimec

ZP004412

The Millennium Series, European Masters
Edmonton Impact (CPL)

12 May - 14 May

Edmonton Impact 5 - 0 Ground Kontrol Paris A Prelim
Edmonton Impact 7 - 2 PPArena Pilsen A Prelim
Edmonton Impact 5 - 2 Paris Camp Carnage A Prelim
Edmonton Impact 5 - 0 Outrage Valence A Prelim
Edmonton Impact 3 - 1 Manchester Firm 1/4
Edmonton Impact 4 - 5 Russian Legion Moscow 1/2
Edmonton Impact 5 - 0 Toulouse Tontons 3rd