Pyatigorsk Russian Roulette

Logo

Pyatigorsk Russian Roulette

Info

Team name Pyatigorsk Russian Roulette
Short name PYATIGOR
Registered 17 March 2017

Members

Image Member Jersey No. Role
Viktor Glushko - Pit Crew
Yuriy Kapitonov - Player
Vyacheslav Gribach - Player
Vyacheslav Isaev - Player
Alex Maryashon - Player
Viktor Karmazin - Player
Philipp Kaymakov 23 Player
Valerii Lisitca - Player